Miljødirektoratet FPNV

Forvaltningsplaner på nett for verneområder

En forvaltningsplan er en praktisk veileder som skal bidra til beslutninger og bruk som sikrer vernet. Innenfor rammen av verneforskriften kan planen gi retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel, tilrettelegging m.v., samt mål og tiltak for å ivareta verneverdiene. Arbeidet med en ny forvaltningsplan i FPNV starter med at forvaltningsmyndigheten oppretter et internt arbeidsdokument (brukernavn og passord tildeles av Miljødirektoratet post@miljodir.no). Forvaltningsmyndigheten gjennomfører planarbeidet, og endrer planens status i samsvar med gjeldende saksbehandlingsregler. Etter avsluttet høringsprosess settes planstatus til Godkjent forvaltningsplan (FVP). De som ønsker å slå opp i en Godkjent forvaltningsplan eller en Forvaltningsplan til høring, kan bruke "Søk" for å finne planen. Diagrammet nedenfor viser antall planer i FPNV. "Godkjent FVP" og "FVP til høring" er tilgjengelige for alle. Planer med annen status er tilgjengelig for forvaltningsmyndigheten som har en rolle i planprosessen. Eldre planer er ikke tilgjengelig i dette systemet.

Brukerveiledning

Oversikt over antall planer i FPNV, samt planstatus